2017

 

Vrijwilligersprijs en waarderingsavond Nuth 2017

De gemeente Nuth vindt vrijwilligers van onschatbare waarde voor onze gemeente. Daarom organiseren wij een waarderingsavond voor vrijwilligers in de gemeente Nuth. Deze wordt op 7 december 2017 in het Gemeenschapshuis te Schimmert gehouden. Tijdens deze avond zetten wij vrijwilligers en lokale vrijwilligersinitiatieven in het zonnetje. Op de waarderingsavond ontvangt één speciale vrijwilliger de ‘Vrijwilliger van het jaar 2017-oorkonde’ en een mooie prijs. Daarnaast reiken wij nog twee prijzen van €250,- uit. Een via jullie stemmen, en een via de vakjury.

Maar hierbij hebben we uw hulp nodig!

Via deze website kunt u de filmpjes van de genomineerden bekijken en uw stem uitbrengen.

Wilt u als vrijwilliger ook graag aanwezig zijn bij deze waarderingsavond? Meer info vindt u hier.

Zie ook het artikel in: Nieuwsblad Nuth&Omstreken

 

 

 

Twaalfde Limburgse “Stimuleringstrofee ” van de

Stichting belangenbehartiging alfabetisering

afd. Limburg.    

De gemeente Kerkrade heeft de prijs ontvangen tijdens de ABC deelnemersdag

De gemeente Kerkrade heeft de Hannie de Heus trofee gekregen. Dat is een stimuleringsprijs voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Stichting ABC reikt de prijs jaarlijks uit aan personen, gemeenten en organisaties die zich bijzonder hebben ingespannen voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Dit jaar gebeurde dat voor de twaalfde keer.

De gemeente Kerkrade kreeg de trofee voor de keuze voor een brede aanpak van laaggeletterdheid. Er zijn bijvoorbeeld taalcursussen in de wijk voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En er is een Taalhuis in de bieb voor allerlei vragen. Daarnaast wordt geprobeerd mensen bewust maken en de angst weg te nemen om over het probleem te praten.

Voor die aanpak werkt de gemeente samen met Arcus College, Impuls en Bibliotheek Kerkrade. Zij hebben afgesproken dat ze zelf ook beter met klanten gaan communiceren, door bijvoorbeeld makkelijkere brieven te versturen.

"Het grootste compliment gaat wat mij betreft naar de gemeenteraad", zegt wethouder Schlangen (Onderwijs). "Die heeft laaggeletterdheid aangekaart en gepleit voor een aanpak waarbij veel organisaties samenwerken. In Kerkrade hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Vaak schamen ze zich daarvoor en verliezen ze het contact met de buitenwereld. Met een brede aanpak bereik je iedereen en kun je ook de mensen met de grootste problemen helpen."

Deelnemersdag

De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse deelnemersdag van de Stichting ABC. De deelnemersdag is voor mensen en taalambassadeurs die een cursus lezen en schrijven volgen of hebben gevolgd op een ROC. Taalambassadeurs zijn mensen die zelf moeite hadden met lezen en schrijven en nu anderen helpen. Stichting ABC is een stichting voor laaggeletterden in heel Nederland. De stichting is opgezet door mensen die zelf moeite hebben of hadden met lezen en schrijven. De stichting behartigt hun belangen, organiseert ontmoetingsdagen en stimuleert mensen taalcursussen te volgen.

Jenny Roost

De prijs bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk van kunstenares Jenny Roost, die elk jaar een kunstwerk maakt van een letter. Dit jaar was de letter 'L' aan de beurt.

 

Kunstwerk   ’de Lat’     

 

De Letter - L - is een lange steel en een stompje eraan.

De letter -L- is een dankbare letter. Je kunt er heel veel woorden mee maken.

Zelfs erg belangrijke woorden.

Letters-Leren-Lezen.

Laaggeletterdheid-Later.

Levenslessen-Lachen-Liefde. Maar ook ..Leven.

En dat Leven is soms moeilijk als je een beetje buiten de boot valt als je het lezen en schrijven niet zo machtig bent.

Dan kan het leven als een Last aanvoelen.

Er wordt tegenwoordig in onze maatschappij  heel veel van je gevraagd. De LAT ligt wel heel erg hoog.

Alles gaat snel en steeds meer digitaal.

Informatie is flits flits en steeds meer via de computer.

Zelfs voor bankzaken moet je in de computer “kruipen”.

Hoe hoog moet die Lat zijn… als je laaggeletterd bent ?

Een tikfout of een ander vinkje aankruisen is tussen een vloek en een zucht  zo gedaan en wat zijn die consequenties daar dan van?  Met de handen in het haar zitten en weinig durven, kom je dan niet veel verder. Toch? Het is maar een voorbeeld van zo vele…

 

Gelukkig zijn er gemeentes, overheid, bedrijven en een Stichting ABC Limburg die zich bewust hiervan zijn.

Zij zien de noodzaak ervan in om ondersteuning te bieden  en wensen tot oplossingen te komen.

Samenwerking is gevraagd.

Zij helpen je om de Lat te kunnen verleggen.  Zij reiken de tools aan om verder te grijpen dan dat je denkt te kunnen bereiken.

Niet meer bang zijn voor letters. Je leert ze te lezen.  

 

Kijk naar het sprookje van Schreck.  Die Lat bij hem was ook erg hoog.

Ja , wie zou denken dat een Oger een prinses zou trouwen?

Dat kan toch niet.

Dat kan toch niet = dat kennen we niet.

Nee we gaan ervoor. Niet blijven dromen maar met hulp van de ABC  doorgaan en letters leren lezen. 

Je stapt over die Lat heen.

Jenny.