2012

Juni 2012: Stimuleringstrofee ABC voor gemeente Brunssum

 

De gemeente Brunssum heeft dit jaar de stimuleringstrofee ontvangen van de afdeling Limburg van de stichting ABC

De trofee gaat jaarlijks naar een instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de strijd tegen laaggeletterdheid. Wethouder Erwin Vogelzang van Brunssum nam de trofee op zaterdag 9 juni 2012 in ontvangst tijdens de Deelnemersdag van de stichting ABC in Venlo.

De Stichting ABC is een stichting die opkomt voor de belangen van laaggeletterden. Van laaggeletterdheid is sprake als mensen zodanige problemen hebben met lezen en schrijven dat een volwaardig functioneren in de samenleving wordt belemmerd. Volgens officiële cijfers is 13 procent van de Nederlandse bevolking laaggeletterd. Eén van de doelstellingen van de stichting is aandacht vragen voor laaggeletterdheid bij gemeenten en andere overheden.

De gemeente Brunssum stelde in december 2011 de Alfabetiseringsnota vast, ‘Brunssum in de strijd tegen laaggeletterdheid’. De nota beschrijft het beleid van de gemeente om in de komende jaren laaggeletterdheid in Brunssum terug te dringen, van 15 procent in 2011 naar 13 procent in 2022. De gemeente streeft ernaar in de komende tien jaar 450 mensen taalcursussen aan te bieden. 

Versterken zelfredzaamheid

Wethouder Erwin Vogelzang beschouwt de toekenning van de stimuleringstrofee als een bevestiging dat Brunssum met de aanpak van laaggeletterdheid op de juiste koers zit. Hij benadrukt echter ook dat het echte werk nog moet beginnen:

“Laaggeletterdheid is een hardnekkig maatschappelijk probleem. We trekken de komende jaren extra geld uit om dat te bestrijden, maar er is meer nodig dan geld alleen. Het gaat ook om het creëren van bewustwording, van een actieve alertheid. Daarom werken we in de aanpak samen met tal van maatschappelijke partners. ROC/Arcus College, Bibliotheek Brunssum, Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnwerk, woningcorporaties, Wmo Raad... en ook de stichting ABC. Samen werken we aan de emancipatie van een kwetsbare groep mensen. Want daar gaat het ons uiteindelijk om: we geven mensen weer zelf de sleutel tot hun eigen succes in handen. Mensen die dankzij onze inzet hun zelfredzaamheid weten te versterken, onder meer op de arbeidsmarkt”.

 

Materiaal: Koud keramiek, metaal, Belgisch natuursteen.
Hoogte     : 46 cm
Breedte    : 26 cm
Diepte      : 22 cm
Unica
 
Zevende Limburgse trofee van de Stichting belangenbehartiging alfabetisering, afd. Limburg.
                                                              Het andere Gezicht   ”  
 

De G-trofee , de 7-de letter van het alfabet, heeft dit jaar 2 Gezichten, letterlijk en figuurlijk.
Hoe kan het ook anders als je matig lezen en schrijven kunt of dyslexie’ s bent.
Anders gezegd : Beperkt bent.
Je doet het een en voelt het ander.  Hoezo?
Je gedraagt je anders dan dat je in werkelijkheid kan of beter gezegd niet kunt.
Je draagt een masker dat jij alleen, als je in de spiegel kijkt, ziet en weet.
Dat kun je niet afzetten.
Doe je dit wel, dan merkt men dat er iets niet klopt.
En dat wil je niet. Want je wilt zijn zoals alle andere mensen.

In dit beeld zijn 2 gezichten.
De een is de façade.
De andere, de achterkant, is de werkelijkheid van dat wat kan zijn in de toekomst.
Daar zit veel ruimte in, zoals u kunt zien in het beeld.
Samen met behulp van de ABC-stichting kun je de wil om te leren ondersteunen en ook doorzetten.
Je bent in staat om die 2 gezichten achter je te laten  en de neuzen gelijk gericht, de goede kant op te laten kijken.
Het geeft een gevoel van trots en je eigenwaarde groeit.
Hè… Hè… geen masker op, wat een bevrijding.
Je krijgt ruimte. Ruimte om meer te genieten van dat wat je beleefd en meemaakt!!
Geen gezichtsverlies, maar toch ook wel……
Je bent je gezicht kwijt en kijkt vooruit.
Welke kant kies jij?
 

Jenny.