2007

Stichting Beeldentuin Suëstra

Stichting Beeldentuin Suëstra heeft vrijdagavond j.l. haar expositie 2007 afgesloten tijdens een bijeenkomst in ’t Stift. Voorzitter Hen Palmen kon bekendmaken dat 2 van de geëxposeerde kunstwerken deel gaan uitmaken van de permanente expositie in de beeldentuin.

De onafhankelijke jury , bestaande uit Appie Drielsma en Sjra Schoffelen, heeft zich net als in de achterliggende jaren niet laten leiden door een momentopname, maar houdt rekening met het tot stand komen van een representatieve beeldentuin op de langere termijn.

Voor de jury vormen kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit belangrijke keuzefactoren.

De beeldentuin die volgens de doelstellingen van de stichting uiteindelijk moet ontstaan  dient dan ook kwalitatief in orde te zijn, de tand des tijds te kunnen doorstaan en voor de aandachtige toeschouwer interessant te blijven.

Op advies van de jury heeft de stichting besloten om  2 werken aan te kopen. 
De uitverkorene zijn :  Remy van der Linden en Jenny Roost.

Citaat uit de Trompetter d.d. 03 oktober 2007   Door Cor Voorter 


ASCON-groep 

 

Citaat uit Limburg Onderneemt

“Sinds vrijdag 21 september 2007 bevinden zich alle Limburgse vestigingen van de ASCON Automatisering b.v., Euroned en MPRO b.v. officieel onder een splinternieuw dak”.

…………….ter gelegenheid daarvan

werd een bronzen beeld  van de hand van Jenny door de medewerkers overhandigd aan de directie van de ASCON-groep

 


2007

Privé opdracht.

 Titel:   de paraplu van de zeeman. 

Zeeman op steen, beschermd door zijn anker.

       uitkijkend door zijn patrijspoort .........?


KEI-debat G 27  op 30 mei j.l.

Minister   Vogelaar voor Wonen Wijken en Integratie heeft een beeld van Jenny in ontvangst mogen nemen.

Deze overhandiging van het beeld gebeurde tijdens een KEI-debat G 27  op 30 mei j.l.

Hoe geef je handen en voeten aan de sociaal-fysieke beleidsagenda in de stedelijke vernieuwing? Die vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst die de G27, het samenwerkingsverband van middelgrote gemeenten in Nederland, in samenwerking met KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing op 30 mei hielden in Amersfoort.

Aanwezig was een groot aantal bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers uit de sociale en fysieke sectoren in gemeenten, directeuren van sociaal-maatschappelijke instellingen en enkele corporatiedirecteuren.
Als inspiratiebron voor de beleidsagenda geldt het rapport ‘Stad en stijging’ van de VROM-raad. Daarnaast voedde voormalig minister van VROM Pieter Winsemius de discussie door in zijn inleiding een aantal scherpe stellingen neer te zetten.

 Titel beeld: samen-verder-bouwen.

De Amersfoortse wethouder Jelle Hekman (Stedelijke Vernieuwing) reikt het beeld uit aan minister Ella Vogelaar (Wonen Wijken en Integratie).

 


16 juni 2007

Uitreiking  tweede limburgse stimuleringsprijs.

Op 16 juni heeft de Limburgse afd. van de Stichting ABC (belangenbehartiging alfabetisering ) www.st-abc.nl samen met de limburgse ROC’s de jaarlijkse stimuleringsprijs uitgereikt.

Deze prijs is bestemd voor een gemeente die steun geeft aan en oog heeft voor de moeilijkheden, die mensen ondervinden bij analfabetisme.Beek, Roermond en Heerlen waren hiervoor genomineerd.

 

 

In het Limburgs museum te Venlo is tijdens de jaarlijkse deelnemersdag de trofee toegekend aan de gemeente Roermond voor zijn grote inzet. Wethouder Wim Kemp van onderwijs heeft de trofee (een uniek kunstwerk van Jenny) in ontvangst mogen nemen.          

Waar te beginnen met de B.
De tweede letter van het alfabet voor de  Limburgse trofee van dit jaar.Al gauw kwam het woord BASIS naar boven.
Wat is een basis?
Een basis moet vooral stevigheid geven. Iets van waaruit je vertrekt. Waar je op verder bouwt. 

Te denken valt aan Brons.
Brons als basis. Een edel metaal. Drager van….

( in de vorm van een pols en een hand die aanreikt )
Of een Bord.  Waar je van eet of uitdeelt.

En hoe zit het dan met taal.
Wat is de basis van taal?

Klinkers en medeklinkers. Samen vormen ze woorden en uiteindelijk wordt het een taal. Maar hoe zou het gaan zonder die klinkers? Zonder die klinkers zou er gebrekkige communicatie zijn.
Er zijn er maar 5.   -A- O- U- I- E-

Toch erg belangrijk.
Dus die horen erbij en bovendien is onze taal en communicatie ons Bindmiddel. 
En als je dat niet goed beheerst dan kom je toch heel wat moeilijkheden tegen in het leven.

 

Maar wie geeft zoiets toe?
Niemand toch !
Niemand is daar trots op
dat je iets niet zo goed beheerst en vandaar dat het verborgen wordt.

Daarom is er in dit kunstwerk gekozen om teksten aan de onderkant van het bord te plaatsen. Een beetje vreemd dat wel, je moet moeite doen om …de teksten te lezen. Ze moeten zich een weg naar boven bevechten. Je zou ze al gauw over het hoofd kunnen zien.

Ze zijn soms duidelijk , soms ondersteboven, dubbel of niet te lezen. Ergerlijk als je iets niet kunt lezen.
Vandaar dit kunstwerk gevormd uit verschillende basissen, die samen een bloem vormen die open staat.  

 


Galerie Prinsenhoek  

Deelname jubileumexpositie galerie.

April - Mei.

Deelname door 14 kunstenaars.

http://www.galerieprinsenhoek.nl/

 


Buggenum

De  Open-Poorten-Dag op 13 mei te Buggenum  was een groot succes.

Ondanks een fikse bui in de middag, bleek het publiek zeer geïnteresseerd te zijn in de vertoonde kunst.

 


Privé opdracht: Handgreep en klink

Buitenkant deurgreep…..man en vrouw ….samen.

Binnenkant deurklink….hun 3 kinderen die op een tak zitten. De tak staat symbool voor natuur/groei… 

 


 

Privé opdracht: Samen