2006

Sept. 2006; Fantastisch weekend tijdens KCA kunstroute Aalsmeer. 

Participatie in de historische rozenkassen en bloementuin van Aalsmeer…… .met sculpturen.
Een van de vele aparte locaties die tijdens dit weekend toegankelijk waren voor ge´nteresseerd kunstpubliek


Uitreiking stimuleringsprijs

Afgelopen zaterdag 24 juni heeft het Arcuscollege te Heerlen i.s.m. de stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (ABC), www.st-abc.nl afdeling Limburg een deelnemersdag gehouden, waar ong. 150 mensen uit Limburg aan deelgenomen hebben. Tijdens deze dag werd er een stimuleringsprijs uitgereikt.

Deze prijs was bestemd voor een gemeente die steun geeft aan en oog heeft voor de moeilijkheden, die mensen ondervinden bij analfabetisme.Het was een hele strijd tussen verschillende gemeentes, maar uiteindelijk is tijdens deze dag gekozen voor de gemeente Venlo.

Dhr. J.Lamers , wethouder Jeugd, welzijn & zorg mocht de prijs namens de gemeente Venlo en de aanwezige vrijwilligers in ontvangst nemen.

De start voor de Limburgse trofee met de beginletter A van het alfabet begon met allerlei woorden.
Alfabet, Aanvang, Algemene ontwikkeling, Anders, Afzien, Afstand…….er kwam veel bij me naar binnen.
Uiteindelijk na enkele ontwerpen is het dit beeld geworden, dat er nu voor u staat.
Een bronzen mens met een opengeslagen boek in de vorm van de letter  A.
De mens, die een eerste blz. vasthoudt.
Symbolisch geeft deze blz. toegang tot een andere wereld. Daarom is hij ook gebogen, zoals een brug die je overgaat…. 
Het kan een hele opgave zijn om te beginnen.
Maar als je eenmaal op weg gaat…, dan lukt het wel. Natuurlijk is de weg niet altijd even gemakkelijk.
Daarom zijn er dunne en dikke gedeeltes in het boek aangebracht.
Maar na veel zwoegen, krijg je er iets goeds voor ………
 Je krijgt… toegang tot …en dit verrijkt je leven.  

 

 

 


Opening van het wooncomplex “Scoop”

Op 28 april j.l. is onder grote belangstelling bij de opening van het wooncomplex “Scoop” het bronzen beeld onthuld, dat Jenny ontworpen heeft voor woningstichting Weller bij het woonproject te Schinveld.

Op de plaats van de huidige bouw heeft de uitgaansgelegenheid “plaisier” gestaan waar mensen, jong en oud, bekend en onbekend, bij elkaar kwamen om te dansen, plezier te maken en relaties aan te knopen.

Relaties die hier en daar tot op heden stand houden.

De beeldengroep  ‘levensdans’ verwijst naar dit stuk verleden maar ook met een knipoog naar de toekomst en herinnert u daarmee aan het feit dat het leven geleefd moet worden. In de symboliek van dans/levenslust/dans van het leven..vinden mensen elkaar. 

 

nog ingepakt.

    Veel interesse voor het beeld na onthulling.

 

Wethouder Ubachs van gemeente Onderbanken en Erol Íztan onthullen gezamenlijk het beeld.


 

Op 5 April 2006 is multihorecabedrijf SuperLaTivo geopend in Heerlen.

Twee gloednieuwe levensgrote bronzen beelden van Jenny maken deel uit van de moderne inrichting.
Bij de ingangsdeur naar het chique restaurant zijn twee unieke handgrepen aangebracht, ontworpen door Jenny.